Elkészült a kisméretű terménytároló Szabó Ildikó gazdaságában Tiszafüreden.

Szabó Ildikó Tiszafüred Külterület 424/9 hrsz. alatti ingatlanon 1 db 2041,93m2 alapterületű acélvázas épületet épített, melyből 1508,95 m2 terménytároló és 532,98 m2 nyitott géptároló.
A tervezett projektre 50%-os támogatással 65,82 millió forint támogatást kapott a V-4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján. A projekt fő tevékenysége a gabonatároló megépítése.A kisméretű gabonatároló megépült az önálló gazdaság központi telephelyén. A műszaki átadás folyamatban van.
A beruházásnak köszönhetően, – ami a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg- megépült a 2041,93m2 alapterületű acélvázas épület, melyből 1508,95 m2 terménytároló és 532,98 m2 nyitott géptároló. A 4.526,85 m3 tárolókapacitású – kiegészítve tűzivíz tározóval – létesítmény 3.621 tonna gabonát tud folyamatosan tárolni saját gazdasága és más gazdaságok számára. A projekt megvalósítás eredményeképpen kivédi a negatív piaci hatásokat, mivel a tárolt gabonával meg tudja várni az árak kedvező alakulását az értékesítés terén. Ezzel növelni tudja a gazdálkodás jövedelemzőségét.
Már 2023-tól kezdődően tárol gabonát, amivel javítja a gazdálkodás eredményességét és biztonságát, valamint a szolgáltatással új bevételre tesz szert. A 65,82 millió forint európai uniós támogatás segítségével a gazdálkodás működése biztonságosabbá vált. Hosszútávon megőrzi a meglévő munkahelyeket és további munkahelyeket létesíthet.A beruházás hiánymentesen, határidő módosításával valósult meg.

A projektről bővebb információt a http:// www.szaboildikogazdasaga.com/ oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Elérhetőség (telefonszám:06 30 998 0960; e-mail: szaboildiko.tiszafured@gmail.com)